اخبار برگزیده

صادرات سنگ دهبید به صورت خام به چین

در نبود زیرساخت ها به دلایل مختلف در بخش تولید

این سنگ گرانبها با داشتن بازار تقاضای جهانی توسط مدیران نالایق

به صورت خام به کشور چین صادر میشود

 این سیاست غلط که دلیل فرار مالیات و عدم دلسوزی

در نبود تخصص به بخش اشتغال و درآمد کشور زیان فراوانی می رساند

اما به دلیل افسارگسیختی مدیریت در این بخش فاقد نظارت و شفافیت است 

سالانه بالغ بر دویست هزار تن سنگ مرغوب مرمریت کرم که هر سانتیمتر یک دلار می تواند به صورت فرّآوری شده در بازار جهانی به فروش برسد 

با کمک دست های پنهان و پیدا در جهت فرار مالیاتی و ثروت اندوزی معادن دهبید و پنهان کاری مالی به صورت خام صادر میشود

هر صنعتگر تازه کار در این بخش میداند که این سنگ با توجه به وجود تقاضا به صورت فرّآوری شده به آسانی قابل فروش در جهان است و نیاز به خام فروشی نیست 

  زمان به تندی منابع طبیعی را از چرخه ی سودآوری خارج میکند و در این عرصه با نبود مدیریت و تخصص گرایی 

در کنار فساد مدیران شرکت های شبه دولتی که بر معادن فوق به ناحق ادعای مالکیت دارند دست به دست هم داده

که این فرصت سوزی در برابر دیدگان مردم منطقه علیرغم بیکاری مفرط ادامه یابد .... مجتبی کوشکی صفاشهر


صادرات سنگ دهبید به صورت خام به چین

صادرات سنگ دهبید به صورت خام به چین

صادرات سنگ دهبید به صورت خام به چین

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها